Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlünk a TeamPuli közösség tagjai között!

A TeamPuli egy online platform, amely online lépésgyűjtő kihívások szervezését teszi lehetővé szervezetek, cégek, egyesületek és csapatok részére, a csapatszellem és csapatkohézió fenntartása és fejlesztése érdekében. A TeamPuli szolgáltatást a FitPuli Kft. (székhelye: 9024 Győr, Katód utca 6. I/3., Hungary, cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-029303) („FitPuli”) teszi elérhetővé.

Amennyiben egy vállalkozás által szervezett TeamPuli Kihívás résztvevőjeként kaptál meghívást, Rád illetve a TeamPuli termékek és szolgáltatások – ideértve a TeamPuli applikációk, weboldalak, és az azokhoz kapcsolódó Szoftvereket – (a „Szolgáltatás”) használatára a jelen felhasználási feltételek („Megállapodás”) vonatkoznak.

Azáltal, hogy hozzáférsz, illetve használod a Szolgáltatást, elfogadod a Megállapodás rendelkezéseit. A Szolgáltatást csak abban az esetben tudod igénybe venni, ha elfogadod a Megállapodásban foglaltakat. Amennyiben nem értesz egyet a Megállapodásban foglaltakkal, kérjük ne használd a Szolgáltatást.

1.          Szolgáltatáshoz való hozzáférés

A Szolgáltatáshoz, illetve Szoftverhez való hozzáférésedet, valamint azok használatát a jelen Megállapodás szabályozza. A Megállapodásban „Ügyfélként” hivatkozunk arra a vállalkozásra, aki meghívott, hogy részt vegyél a Kihívásban. (Például, ha a munkáltatód hívott meg, akkor az Ügyfél a munkáltatód.)

Az Ügyfél külön Szolgáltatási Szerződést kötött velünk, ami alapján jogosult Szolgáltatási Fiókot és különböző lépésszámláló kihívásokat létrehozni az Ügyfél csapata(i) számára („Kihívás”). Az Ügyfél a Kihívás résztvevőjeként Végfelhasználókat hívott meg – így többek között Téged is. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeinket a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza.

A Kihívásokra vonatkozó játékszabályzatot itt  tudod elérni.

A Szolgáltatást csak akkor veheted igénybe, ha elmúltál 18 éves. A Szolgáltatás használatához, illetve a Kihívásokban való részvételhez:

 1. regisztrálnod kell egy Felhasználói Fiókot;
 2. le kell töltened az Apple App Store vagy a Google Play áruházakból a TeamPuli alkalmazást („Applikáció”); valamint
 3. szükséged lesz egy megfelelően működő eszközre, elsősorban a legfrissebb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra, illetve az Alkalmazás lehetőséget biztosíthat az okoskiegészítőd (okoskarkötő vagy okosóra) használatára is;
 4. engedélyezned kell, hogy az eszköz által gyűjtött lépésekhez hozzáférhessünk az Applikáción keresztül.

Amennyiben bármilyen egészségi problémád van, vagy nem vagy biztos abban, hogy az egészségi állapotod megengedi hogy részt vegyél a Kihívásban, kérjük keresd fel a kezelőorvosod. A FitPuli semmiféle felelősséget nem vállal az egészségeddel összefüggésben, és nincs módjában ellenőrizni, hogy végezhetsz-e sporttevékenységet.

2.          Az Ügyfél felelőssége

A Szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz és tudomásul veszed az alábbiakat:

 1. A Kihívások feltételeit az Ügyfél önállóan határozza meg, az abban foglaltak az Ügyfél kizárólagos felelősségébe tartoznak. A FitPuli semmiféle felelősséget nem vállal az egyes Kihívások feltételeinek, időtartamának, vagy alkalmassági feltételeinek meghatározásával kapcsolatban. A Felhasználók a FitPulitól a Kihívás teljesítése esetén sem jogosultak semmilyen díjra vagy egyéb ellenszolgáltatásra.
 2. Az Ügyfél kizárólagos kötelezettsége, hogy megfelelően tájékoztasson minden Végfelhasználót az Ügyfél releváns belső szabályzatairól, amelyek az adatkezelésre vonatkoznak, valamint minden olyan feltételről, amely szükséges ahhoz, hogy jogszerűen használd a Szolgáltatást.
 3. Az Ügyfél kizárólagos kötelezettsége, hogy megválaszoljon, illetve rendezzen minden, Végfelhasználókkal kapcsolatos jogvitát, amely a Végfelhasználók személyes adataival vagy a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak.

3.          A Te felelősséged

A FitPuli tiszteletben tartja mások jogait, és ezt az Ügyfeleitől és Felhasználóitól is elvárja.

 1. A Szolgáltatási Fiók regisztrációja során megadott adatoknak valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük. Minden olyan esetben, amikor változás történik az általad megadott adatokban, a Szolgáltatás akadálymentes igénybevétele érdekében kérjük, módosítsd ezeket a Profil menüpontban.
 2. Köteles vagy gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a Megállapodás teljes időtartama alatt valósak, teljesek és pontosak maradjanak.
 3. Ne regisztrálj más személyek nevének és/vagy egyéb személyes adatainak felhasználásával. A FitPuli ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét. Az ilyen regisztráció által okozott mindenfajta kárért kizárólag a Felhasználó, illetve az Ügyfél felel.

A Szolgáltatás igénybevétele során tilos:

 1. a Szolgáltatásról akár részben, akár egészben másolatot készíteni – kivéve a jogszabályban kötelezően előírt mértékben és módon;
 2. a Szolgáltatást lefordítani, részeire bontani, visszafordítani, visszafejteni vagy más módon megváltoztatni, valamint ezekből származtatott művet készíteni;
 3. olyan módon eljárni, amely jogszabályt sért vagy azt eredményezheti, különösen nem adható át semmilyen olyan tartalom vagy adat, amely törvényellenes, vagy bármely módon harmadik felek szerzői jogait sérti;
 4. megkerülni vagy veszélyeztetni a Szolgáltatás működését vagy biztonságát.

A Szolgáltatás bizonyos funkciói a Felhasználók számára interaktív kommunikációra adnak lehetőséget („Chat”). A Szolgáltatás Chat funkciója teljes egészében a Szolgáltatás része, az objektív technikai okokból kifolyólag a Szolgáltatás keretein kívül nem vehető igénybe. Ha a Chat funkciót használod, felelősséggel tartozol a Chat funkción keresztül megosztott tartalmakért. Tilos jogellenes, az etikai normáknak ellentmondó vagy egyébként ízléstelen magatartást tanúsítani. A Chat funkción keresztül megosztott üzenetekért vagy tartalmakért az abban részt vevők tartoznak felelősséggel.

Szükség esetén a Végfelhasználói Fiókod bármikor azonnali hatállyal felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, amennyiben – saját mérlegelésünk, vagy hozzánk érkezett panasz alapján – úgy ítéljük meg, hogy az alkalmazandó jogszabályok vagy a jelen Megállapodás rendelkezéseit megsértetted.

4.      Lépésszámlálás

A Kihívások során az okoseszköz(ök) kizárólag az hagyományos használati előírásoknak megfelelően alkalmazható(ak). Egy személy egyszerre csak egy eszköz használatára jogosult, az eszköz átadása, átruházása, a használat bármilyen formában való átengedése kifejezetten tilos.

 

A FitPuli semmiféle felelősséget nem vállal az olyan hibákért, amelyek a megfelelő eszközök hiányából fakadnak vagy azok téves használatával hozhatók összefüggésbe.

 

A Kihívásban való részvétellel, illetve az Alkalmazás használatával kifejezetten hozzájárulsz, hogy – az esetleges csalások és visszaélések elkerülése érdekében – a lépésadataidat a Kihívás ideje alatt megjelenítsük a Kihívás többi résztvevője számára. A nem rendeltetésszerű használat detektálására ezen kívül többszintű algoritmust használhatunk. Amennyiben a rendeltetésszerű használattól való eltérésre derül fény, a Felhasználói Fiókod bármikor azonnali hatállyal felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük.

 

5.          Adatvédelem és biztonság

A Szolgáltatással összefüggésben szükségszerűen személyes adatokat kezelünk. A személyes adataidat a Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeljük, amelynek tartalmát elfogadod.

Köteles vagy fenntartani a Végfelhasználói Fiókod biztonságát, ideértve a belépési adataid biztonságát is. Nem vállalunk felelősséget az olyan károkért, amelyek abból fakadnak, hogy a belépési adataid biztonsága sérült, melynek következményeképp illetéktelenek férhettek hozzá a Végfelhasználói Fiókodhoz.

Soha ne oszd meg a Végfelhasználói Fiókod belépési adatait másokkal, vagy adj másnak hozzáférést a Végfelhasználói Fiókodhoz. Azonnal értesíts minket, amennyiben úgy gondolod, hogy illetéktelenek férhettek hozzá a Végfelhasználói Fiókodhoz, vagy az egyébként nincs biztonságban.

6.          Szellemi alkotások

A FitPuli fenntart minden olyan jogot, amelyek szabadalmakkal, találmányokkal, szerzői alkotásokkal, védjegyekkel, domain nevekkel, adatbázisokkal, üzleti titokkal, know-how-val vagy egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatosak („Szellemi Alkotásokhoz Való Jog”). A jelen Megállapodás a Szolgáltatással vagy a FitPuli Szellemi Alkotásokhoz Való Jogaival kapcsolatban kizárólag e Megállapodás kifejezett rendelkezése esetén és az ott megjelölt mértékig enged bármiféle jogot.

A Szolgáltatás tulajdonosa, illetve kizárólagos jogosultja a FitPuli vagy a FitPuli licencadói. A FitPuli nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható jogot enged a Szolgáltatás használatára a jelen Megállapodás időtartama alatt és a jelen Megállapodás rendelkezései szerint.

Az Applikáció használatához időről időre új frissítéseket kell letöltened és telepítened. Ellenkező rendelkezés hiányában, minden ilyen frissítésre a jelen Megállapodás feltételei az irányadóak. Bizonyos frissítések esetén az Applikációt csak akkor tudod használni, ha letöltötted az Applikáció legújabb verzióját és elfogadtad az új feltételeket.

7.          Felelősség korlátozás

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan integrált termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket harmadik felek nyújtanak; ezekre az adott harmadik fél szerződési feltételei vonatkoznak. Az ilyen harmadik fél által nyújtott tartalomért vagy információért kizárólag ezek a harmadik felek felelősek.

Függetlenül a felelősség jogalapjától egyik fél sem tehető felelőssé (i) következményi károkért; valamint (ii) elmaradt haszonért, elmaradt bevételért, várt megtakarítások elmaradásáért, illetve cégérték elvesztéséért, függetlenül attól, hogy ezek a veszteségek vagy károk közvetlenül vagy közvetett módon következnek-e be. A FitPuli nem vállal felelősséget (i) gondatlanságból bekövetkező haláleset vagy személyi sérülésért; (ii) szándékos szerződésszegésért; (iii) csalás, vagy tisztességtelen megtévesztésért való felelősségen túlmenően.

8.          Hatály, megszüntetés

A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor elfogadtad a jelen Megállapodás feltételeit, és mindaddig hatályban marad, amíg azt a FitPuli vagy az Ügyfél felmondással meg nem szünteti, vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed meg nem szűnik.

A Végfelhasználói Fiókod törlését a Végfelhasználói Fiókon keresztül tudod kezdeményezni. A Kihívások eredményeinek értékelése érdekében, amennyiben a törlés kezdeményezésének időpontjában Kihívásban veszel részt, a törlési folyamat csak Kihívás végét követően kezdődik el. A törlési folyamat megkezdését követően ez az eljárás nem fordítható vissza.

A jelen Megállapodás alábbi rendelkezései a megszüntetést követően is hatályban maradnak: 2. fejezet (Az Ügyfél felelőssége), 3. fejezet (A Te felelősséged), 6. fejezet (Szellemi alkotások), 7. fejezet (Felelősség korlátozás).

9.          Vegyes rendelkezések

A jelen Megállapodás rendelkezéseit időről időre felülvizsgálhatjuk. A mindenkor hatályos feltételek a FitPuli honlapján érhetőek el. Az olyan módosításokról, amelyek – a FitPuli mérlegelése szerint – lényegesnek minősülnek, előzetesen tájékoztatunk. Amennyiben a Szolgáltatást a módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszed, azzal hozzájárulsz a módosított feltételekhez. Amennyiben nem fogadod el a Megállapodás módosított feltételeit, ne használd a Szolgáltatást.

A jelen Megállapodás rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által biztosított lehető legteljesebb mértékben alkalmazandóak. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezését a bíróság, vagy valamely hatóság jogellenesnek, érvénytelennek vagy nem létezőnek találná, a Megállapodás egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben maradnak. A Megállapodás a felek teljes megállapodását tartalmazza, és felülír minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást és nyilatkozatot a Szolgáltatással kapcsolatban. A jelen Megállapodás és a Szolgáltatási Szerződés közötti bármely eltérés esetén a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben bármelyik fél elmulasztja a Megállapodás valamely rendelkezésének érvényesítését, az nem minősül jogról való lemondásnak. Amennyiben a FitPuli valamely szerződésszegésre tekintettel nem érvényesíti a jelen Megállapodás szerinti jogait, az nem minősül jövőbeli vagy a Megállapodás más rendelkezésével kapcsolatos joglemondásnak. A FitPuli bármely, a jelen Megállapodás szerinti joga nem zárja ki a FitPulit egyébként jogszabály alapján megillető jogok érvényesíthetőségét.

A jelen Megállapodás, illetve a jelen Megállapodás szerinti jogok nem engedményezhetőek vagy ruházhatóak át. A FitPuli a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit szabadon átruházhatja valamely Kapcsolt Vállalkozása részére.

A jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. A kollíziós szabályok, valamint az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény nem alkalmazandó.

A Szolgáltatás cégek és szervezetek számára készült, és nem fogyasztók részére. A Szolgáltatás használatával a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elfogadod, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok a Szolgáltatásokkal összefüggésben nem alkalmazandóak. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fogyasztóvédelmi jogszabályok mégis alkalmazandóak lennének, és azok érvényesíthetősége nem zárható ki jogszerűen, a jelen Megállapodás nem korlátozza a jogszabály kötelező rendelkezéseinek az alkalmazását.

A FitPuli a jelen Megállapodás fordítását is közzéteheti, azonban a különböző nyelvű verziók közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, az info@teampuli.com  e-mail címre tudod elküldeni. Mielőtt egy megkeresésre válaszolunk, ésszerű lépéseket tehetünk az azonosítás érdekében.

 

https://docs.google.com/document/d/1g3zIW0OKBLPX-HsSmLwBjjD_Wx7TAc4_6ZlVeVn-R4o/edit