Adattörlési Szabályzat

A jelen szabályzat a TeamPuli szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok törlését szabályozza. A jelen szabályzat nem érinti (i) a TeamPuli weboldalon gyűjtött adatok, valamint (ii) a harmadik felek által nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, harmadik felek által kezelt adatok törlését.

A jelen szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavak – amennyiben a szabályzat eltérően nem rendelkezik – a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

1.    Végfelhasználói Fiók megszüntetése

A Végfelhasználók a Végfelhasználói Fiókon keresztül tudják kezdeményezni a Végfelhasználói Fiókjuk törlését. A törlési kérelem megerősítését követően automatikus törlési folyamat veszi kezdetét, amely eljárás nem fordítható vissza.  Végfelhasználó Végfelhasználói Fiókjában tárolt adatai a törlési folyamat megkezdésétől számított 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek. A Kihívások eredményeinek értékelése érdekében, amennyiben az érintett Végfelhasználó a törlés kezdeményezésének időpontjában Kihívásban vesz részt, bizonyos adatok (így az avatár, a felhasználónév, chat üzenetek és a Kihívás során már megtett lépésadatok) csak a Kihívást követően kerülnek törlésre, az alábbi 3. (Automatikus törlés) fejezetben foglaltak szerint.

A TeamPuli Szolgáltatási Szerződés felmondás esetén az Ügyfél valamennyi Végfelhasználói Fiókja törlését kezdeményezheti.

2.    Szolgáltatási Fiók megszüntetése

A Főadminisztrátor a Szolgáltatási Fiókon keresztül tudja kezdeményezni a Szolgáltatási Fiók törlését. Amennyiben a az Ügyfél által indított valamely Kihívás aktív, a Főadminisztrátornak a törlési folyamat elindításához meg kell hívnia egy Társadminiszrátor vagy meg kell várnia  a Kihívás végét. A törlési folyamat a Kihívás végének napját követően, illetve a törlés kezdeményezésének megerősítését követően veszi kezdetét. A törlési folyamat megkezdését követően ez az eljárás nem fordítható vissza, (a 4. fejezetben foglaltak kivételével) a Szolgáltatási Fiókban tárolt adatoka törlési folyamat megkezdésétől számított 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek.

A Társadminisztrátor a  fiókjának törlését a saját fiókján keresztül tudja kezdeményezni, a fentieknek megfelelően.

3.    Automatikus törlés

A Chat funkción keresztül megosztott beszélgetések a Kihívás ideje alatt érhetőek el a Kihívásban résztvevő Végfelhasználók számára. A Kihívást követően a Chat funkción keresztül küldött tartalmak automatikusan törlésre kerülnek.

Az egyes Kihívások lezárulásával az egyes Végfelhasználók egyedi napi lépés adatai törlésre kerülnek, a Kihívást követően csak aggregált formában, az Adminisztrátor számára elérhető összesített riportokban, illetve a Végfelhasználó Fiókban, az adott Végfelhasználó összesített teljesítményként maradnak elérhetőek.

Amennyiben egy adott Szolgáltatási Fiókon belül 2 éven (azaz 730 napon) keresztül nem történik aktivitás, illetve nem indított Kihívást, a Szolgáltatási Fiók, illetve az ahhoz kapcsolódó Végfelhasználói Fiókok (az Ügyfél értesítését követően) automatikusan törlésre kerülnek.

 

 

4.    Kivételek

A jelen szabályzat kizárólag a fent részletezett adatokra vonatkozik.

A jelen szabályzat nem vonatkozik a FitPuli által a Szolgáltatással összefüggésben kezelt, ügyfélkapcsolatokkal, ügyfélszolgálattal, szerződéskötéssel, számlázással illetve termékfejlesztéssel kapcsolatos adatokra. Ezen adatokra az alábbi tárolási időtartamok vonatkoznak:

Adatkör

Tárolás időtartama

Megjegyzés

Számlázással, fizetéssel kapcsolatos adatok

Számla kibocsátása + 8 év

A kibocsátott számlák tekintetében az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

Szerződéskötéssel kapcsolatos adatok

Szerződés megszűnése (fiók törlése) + 5 év

A szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő (5 év elteltéig) az esetleges jogvitákra tekintettel.

Support kérelmek

Szerződés megszűnése (fiók törlése) + 5 év

A szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő (5 év elteltéig) az esetleges jogvitákra tekintettel.

Felhasználói szokásokra vonatkozó információ

180 nap

A felhasználói szokásokra vonatkozó elemzésekhez használt, felhasználók egymástól való megkülönböztetését lehetővé tevő adatok 180 napon belül automatikusan törlésre kerülnek.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletesen leírtak szerint, a FitPuli további aggregált, felhasználási szokásokra vonatkozó adatokat tárolhat, amely adatok nem tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá.

A FitPuli fenntartja továbbá a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglaltnál hosszabb ideig tároljon adatokat, amennyiben az adott Szolgáltatási Fiók vagy Végfelhasználói Fiók megszüntetésére a Szolgáltatási Szerződés megsértése miatt kerül sor.